தூண்களெனக் கொண்டிடத் துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

ஒரு மேடைப்பேச்சினூடே படிக்க நான் எழுதிய ஆசிரியரின் பெருமை உணர்த்தும் கவிதை. எழுதப்பட்ட ஆண்டு 2001.

Teacher

மன்னராட்சி மாண்ட பின்னெ மக்களாட்சி வந்தது
தன்னைத் தானே ஆள்வதைத் தானே ஜனநாயகம் என்பது
சட்டங்கள் வந்தன சாசனங்கள் வந்தன
மதிப்பதற்கு யாருமின்றி மனமுருகி நொந்தன
அறியாமை என்பதா அறிவீனம் என்பதா
உணரவைக்கும் கடமை ஆசிரியர் உடமை

ஆசிரியர் என்பவர் ஆசு இரியர் ஆதலால்
தூண்களெனக் கொண்டிடத் துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

அறியாமை வெயில் சுட்டெரிக்கும் வேளையில்
ஜனநாயக மண்டபத்தின் கல்வியெனும் கூரையைத்
தாங்கியவர் நிற்பதால்
தூண்களெனக் கொண்டிடத் துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

அன்போடு நம்மை உலகறிய வைப்பவர்
பண்போடு நம் மனதை பாங்குடனே தைப்பவர்
கண்ணோடு கண்டதை கைகளிலே பெற்றிட
சூத்திரத்தைத் தருவதால்
தூண்களெனக் கொண்டிடத் துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

வாழும் கலை என்னவென்று தெரியாத
பாழும் நிலை அகற்றியே
உணரவைக்கும் பொறுப்பிலே உத்தமராய் உள்ளாதால்
தூண்களெனக் கொண்டிடத் துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

காசுக்குக் கல்வியை கூவி விற்கும் காலத்தில்
யாசிக்கும் மனிதருக்கும் கற்பிக்கும் மாந்தரவர்
யோசிக்கும் மனமின்றி
தூண்களெனக் கொண்டிட துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

இவரின்றி அனைவருமே அரை மனிதர்
இவரின்றி காகிதங்கள் குப்பை
இவரின்றி இளைஞருக்கு மயக்கம்
இவரின்றி அறியாமையின் ஆட்சி
பொறியியலும் மருத்துவமும் கலையும்
அறிவியலும் இருண்டுபோன காட்சி
இவர் வந்து ஒளியேற்ற ஆவதுதான் உதயம்

வேலை நிறுத்தம் எனும் சுயகொள்ளி எடுக்காத வரை – இவரைத்
தூண்களெனக் கொண்டிட துணிந்திடுவோம் அனைவரும்!

The following two tabs change content below.
கோவை மாவட்டத்தில் சூலூருக்கருகில் கண்ணம்பாளையம் எனும் கிராமத்தில் பிறந்து கணிப் பொறியியல் துறையில் சென்னையில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியிலிருக்கிறேன். இதற்குமுன் சில ஆண்டுகள் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராகவும் பணியிலிருந்தேன். பண்பாட்டில் சிறந்த பழந்தமிழ்ச் சமூகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கும் ஆதங்கமாக ஓங்கி நிற்கிறது!...

பதிலிட

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>