புத்தனாகுமோ சாத்தான்

புத்தனைப் போற்றிடும்
புதுவகை மனிதர்
நித்தமும் கொன்றே
நம்மினம் அழிப்பர்
செத்தவன் பிணத்தில்
செந்நீர் குடித்து
கொத்தியே திங்கும்
கொடுங்கோல் கொள்வர்
புத்தனே சொன்ன
போற்றுங் கொல்லாமை
புத்தியில் சிறிதும்
புரிந்து கொள்ளார்
உத்தமன் எனவே
நித்தமும் எண்ணும்
புத்தனின் பக்தனே,
பித்தம் முத்தியா
சித்மதமும் கலங்கினாய்?
சத்திய வேதத்தை
சத்தமாய்ச் சொன்னால்
புத்தனாகுமோ சாத்தான்?
The following two tabs change content below.
கோவை மாவட்டத்தில் சூலூருக்கருகில் கண்ணம்பாளையம் எனும் கிராமத்தில் பிறந்து கணிப் பொறியியல் துறையில் சென்னையில் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியிலிருக்கிறேன். இதற்குமுன் சில ஆண்டுகள் கல்லூரியில் விரிவுரையாளராகவும் பணியிலிருந்தேன். பண்பாட்டில் சிறந்த பழந்தமிழ்ச் சமூகத்தை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் எனக்கும் ஆதங்கமாக ஓங்கி நிற்கிறது!...

பதிலிட

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Connect with Facebook

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>