மூடுபனியிலிருந்து குடிநீர் மற்றும் பாசன நீர்

மூடுபனியிலிருந்து குடிநீர் மற்றும் பாசன நீர்

Feb 10, 2014

சிலந்திக் கூடுகளில் காலை நேரங்களில் பனி இறங்கி பனித்துளித் திவலைகள் இருப்பதைப்பார்த்திருப்போம். கனடாவில் ஃபாக் குவஸ்ட் என்ற சேவை நிறுவனம் ஒன்று இந்தப் பனித்துளிகளைச் சேகரித்து நீர்பெற்று அதை குடிநீராகவும், பாசனத்துக்கும் மற்றும் காடுவளர்ப்புக்கும் பயன்படுத்திவருகிறதாம். இந்த மூடுபனிச் சேகரிப்புக்கு அவர்கள் பெரிய கைப்பந்துவலையமைப்பு போன்ற மெல்லிதான துணிபோன்ற...

முப்பரிமாண வரைபடக்களஞ்சியம்

கூகுள் புவி வரைபடங்களைப் பற்றித் தெரியாதவர்கள் இருக்கமுடியாது. மிகப்பெரிய கலைக்களஞ்சியத் தளங்கள், புவியியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு நிறுவனங்கள் ஆகியவை புவிவரைபடங்களைத் தனியாக உருவாக்க முடியாமல்/உருவாக்காமல் கூகுளின் வரைபடத்தைத் தான் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. இவற்றில் முக்கியமானதாகக் கூறப்படுவது விக்கிமேப்பியா (www.wikimapia.org) என்ற கட்டற்ற(Open...

தமிழின வரலாறு (பாகம் 1)

தமிழினத்தின் வரலாற்றை தொடராக எழுதுவதில் மட்டற்ற மகிழ்வும் பெருமையும் கொள்கிறேன். தமிழர்கள் அனைவரும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய ஏராளமான செய்திகள் உங்களுக்கு இந்தத் தொடரில் தொகுத்தளிக்கப்படவிருக்கின்றன. தமிழ் எங்கள் மூச்சு என்று சொல்லிக்கொண்டு திரியும் யாருக்கும் தமிழின் உண்மையான பின்புலம் என்னவென்று தெரியுமா? கேட்டுப்பாருங்கள் கேட்டால் வள்ளுவன்தான் எங்கள் தலையாய...

தமிழின வரலாறு (பாகம் 3) - ஆரியப் படையெடுப்பு

போலார் ஷிஃப்ட் எனப்படும் கண்டச் சுழற்சி ஒரு புவியியலில் கண்டறியப்பட்ட ஒரு உண்மை. ஆதாவது, இப்போது அண்டார்டிகா உள்ள பகுதி புவியின் நடுப்பகுதியாகவும், தற்போது நடுப்பகுதியாக நாம் வாழும் கண்டங்கள் அப்பொழுதெல்லாம் துருவப்பகுதியாகவும் இருந்திருக்கின்றன. பிறகு புவிச் சுழற்சி மாற்றத்தில் இப்படி மாறுபட்டுப் போய்விட்டதாக ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குமரிக்கண்டத்தின்...

தமிழின வரலாறு (பாகம் 2) - மொழிகளின் தோற்றம்

நான் வரலாற்றுத்தொடரை ஆரம்பித்தவுடனே பலரும் கேட்டது, போதிய ஆதாரங்களில்லாமல் எப்படி 50,000 ஆண்டுகளுக்கும் முன் நடந்தவைகளை மெய்ப்பிக்கப் போகிறீர்கள் என்பதுதான். மேலும், ஆரியப்படையெடுப்பு என்று ஆரம்பித்தவுடனே நான் என்னவோ, சாதியைப் பற்றிப் பேசுகிறேன் என்றும் ஒரு சிலர் சாடத்தான் செய்தார்கள். பழங்காலத்தைப் பற்றிப் பேசி என்னவாகப் போகிறது. இப்போதெல்லாம் தொழில்நுட்பம்...

கலப்படத்தால் கலங்குது கண்கள்

கலப்படத்தால் கலங்குது கண்கள்

May 28, 2012

கலப்படம் என்பது தற்பொழுதெல்லாம் வணிகர்களுக்கு ஒரு பாடமாகவே ஆகிவிட்டிருக்கிறது. எதை எதோடு சேர்த்து கணிசமான வருமானம் பார்க்கலாம் என்பதுதான் பெரும்பாலான வணிகர்கள் தங்கள் வாரிசுகளுக்குச் சொல்லித் தந்துவிட்டுப் போகிறார்கள். இதனால் வழிவழியாகக் கலப்படக் கொள்ளை சமுதாயத்தில் கொடிகட்டிப்பறக்கிறது. தேயிலைத்தூளில் ஆரம்பித்து மஞ்சள், பருப்பு, அரிசி என்று இதன் பட்டியல்...