கடவுள் பற்றிய (விதண்டா)வாதங்கள்

கடவுள் பற்றிய (விதண்டா)வாதங்கள்

Jan 8, 2013

இருக்கிற தென்பவனும்இல்லை யென்பவனும்நிலைநிறுத்த விரும்பும் ஒன்று அது அவர்தம் வாதத்தில் வெற்றி!இதில் இருவர் உணர்வுகளும்காலில் மிதிக்கப் படுகின்றன.இருக்கிறதென்று நம்பிக்கை கொள்கிறவரில் பெரும்பாலானோர்ஆன்மீகத்திலிருக்கும் பல மூட நம்பிக்கைகளை விரும்பி ஏற்றுக் கொள்வதில்லை!...தலையில் தேங்காய் உடைப்பவரைப் பார்த்தால்"அடச் சே... என்ன இது முட்டாள்தனமாக இருக்கிறதே" என்று...