பயிர்களை மேயும் வேலிகள்!

பயிர்களை மேயும் வேலிகள்!

Jun 29, 2012

ஆசிரியர் என்ற சொல்லின் விளக்கம் தெரியுமா? ஆசு என்றால் குற்றம்/குறை, இரியர் என்றால் நீக்குபவர். ஆக ஆசிரியர் என்றால் குற்றங் குறைகளை நீக்கி ஒளிவிளக்கை ஏற்றுபவரே ஆசிரியர். பண்பாட்டுக்கு முற்றிலும் தொடர்பில்லாத கல்விமுறையால் நமது வாழ்வியல் நெறிகளைப் போற்றி வளர்க்கும் கல்வி, சென்ற தலைமுறையிலேயே ஒழிந்து போய்விட்டது என்பதைத்தான் தற்போது நடக்கும் நிகழ்வுகள்...

கம்பர் பாடிய மாதப்பூர் வேலன்

கம்பர் பாடிய மாதப்பூர் வேலன்

Jun 19, 2012

என் தந்தை அடிக்கடி எனக்கு சிறுவயதில் கதைகள் சொல்லுவார். அப்படி அவர் சொன்ன கதைகளில் நகைச்சுவையான ஒன்று! கம்பர் ஒருமுறை கோயமுத்தூரில் மாதப்பூர் என்ற ஊர் வழியாகச் சென்றாராம். அப்போது மாதப்பூரில் ஒரு மரத்தடி நாவிதனிடம் தனது தாடியை மழிக்க வேண்டினாராம். அந்த நாவிதன் தன்னிடம் வந்திருக்கும் வாடிக்கையாளர் கம்பர் எனும் பெருங்கவி என்பதை உணர்ந்துகொண்டானாம்....